Vastuullisuus ja hyvinvointi

Yhdenvertaisuus

Tasapuolisuus on keskeisiä arvojamme. Panostamme aktiivisesti yhdenvertaiseen kohteluun ja mahdollisuuksiin kaikille työntekijöillemme, riippumatta taustasta tai asemasta. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi, arvostetuksi ja kohdelluksi reilusti.

Saavutettavuus

Avoimuus ja läpinäkyvyys ohjaavat toimintaamme. Pyrimme varmistamaan, että kaikki resurssit, tiedot ja työkalut ovat helposti saavutettavissa jokaiselle asiakkaalle ja tiimiläiselle. Tämä mahdollistaa tehokkuuden ja taloudellisuuden jokaisessa projektissa ja tehtävässä.

Jatkuva oppiminen

Uskomme, että parhaat ratkaisut syntyvät jatkuvan oppimisen kautta. Rohkaisemme työntekijöitämme kehittämään osaamistaan, mikä heijastaa arvojamme tehdä työtä työttömyysturvan ja loppuasiakkaan ehdoilla. Tarjoamme mahdollisuuksia kouluttautumiseen ja kannustamme jakamaan tietoa tiimissä.

Vastuullisuus

Olemme sitoutuneet ympäristötietoiseen toimintaan. Se näkyy energiaa säästävissä ratkaisuissa, joilla pyrimme minimoimaan hiilijalanjälkemme. Energiatehokkuus ja uusiutuvan energian käyttö ovat keskeisiä tavoitteitamme. Laitehankinnoissa otamme aina huomioon tuotteiden elinkaaren. Kierrätys on osa vastuullisuusajatteluamme.