Tietosuojaseloste

1. Yleiskatsaus

Tämä tietosuojaseloste kattaa Kallio Softwaren verkkosivuston (https://kalliosoftware.fi) tietojen käsittelykäytännöt. Seloste on luotu 2.1.2024 ja sitä on muokattu 31.1.2024.

2. Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Erkki Jurvansuu, email: erkki.jurvansuu@kalliosoftware.fi

3. Kerättävät tiedot

Tiedot jotka sivujen käyttäjä antaa yhteystietolomakkeen kautta:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yritys
 • Viesti

Sivusto ei kerää muuta yksilöivää tietoa käyttäjästä.

4. Tietojen käsittelyperuste ja -tarkoitus

Kerätyt tiedot ovat ainoastaan yhteydenpitoa ja käyttäjän kysymyksiin vastaamista varten. Tietojen käsittelyperusteena käytetään sopimusta tai oikeutettua etua.

5. Tietojen säilytys ja suojaus

Käyttäjän antamat tiedot säilytetään niin kauan kuin Kallio Softwarella on voimassa oleva käsittelyperuste tietojen säilyttämiselle. Käyttäjän tiedot suojataan asianmukaisin tietoturvatoimenpitein.

6. Evästekäytäntö

Sivusto ei käytä evästeitä.

7. Käyttäjän oikeudet

 • Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
 • Oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti
 • Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen
 • Oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa
 • Oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • Jos mahdollista erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen emme saa sovinnollisesti ratkaistua, sinulla on sinulla oikeus viedä asia tietosuojavaltuutetun toimiston ratkaistavaksi

8. Yhteystiedot

Yhteydenotot tietosuojaan liittyvissä asioissa voidaan osoittaa Kallio Softwaren yhteyshenkilölle, ks. kohta 2. Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa.