Kolme suurinta työttömyyskassaa perustivat yhdessä it-yhtiön rakentamaan etuuskäsittelyjärjestelmän

15.11.2023 /

Avoin työttömyyskassa, Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO ja YTK Työttömyyskassa ovat perustaneet Kallio Softwaren, joka rakentaa uuden etuuskäsittelyjärjestelmän ja tuottaa myös muita kehitys- ja ylläpitopalveluita kassoille. Yhtiö julkaisi kesällä hankkeeseen liittyvän kilpailutuksen ja hakee nyt toimitusjohtajaa.

Työttömyyskassoihin kuuluu merkittävä osa suomalaisista palkansaajista, noin 1,9 miljoonaa henkilöä. Kolmeen suurimpaan kassaan kuuluu noin puolet tästä määrästä. Kassojen kautta maksetaan vuosittain noin 1,8 miljardia euroa etuuksia, pääosin työttömyyspäivärahaa, mutta myös vuorottelukorvausta, liikkuvuusavustusta ja muutosturvarahaa. Kallio Softwaren perustajakassat vastasivat esimerkiksi vuonna 2022 yli puolesta tästä määrästä. 

Perinteisesti kassakentässä on tehty yhteistyötä järjestelmäkehityksen osalta, mutta kolmen kassan yhdessä perustama it-yhtiö on täysin uutta. ”Haluamme tuottaa ketterämpää ansioturvaa ja parhaat mahdolliset palvelut jäsenillemme. Uskomme, että yhdistämällä voimamme ja osaamisemme pystymme tuottamaan erinomaiset työvälineet käyttöömme”, sanovat perustajakassojen johtajat Auli Hänninen YTK:sta, Outi Mäki KOKOsta ja Irene Niskanen A-kassasta. 

Työttömyysturva on monimutkaista ja edelleen hyvin ihmiskeskeistä työtä. Tarve automaatiolle on kova, mutta kehitys on tehtävä työttömyysturvan ehdoilla. ”Esimerkiksi työttömyyden alussa lähetettävät ensihakemukset vaativat usein tarkistamista ja lisätietoja, eikä automaatiosta ole siinä merkittävästi hyötyä. Toisaalta olisi perusteltua, että esimerkiksi tulorekisteriä voisi käyttää entistä paremmin hyödyksi, jotta kuormittaisimme jäseniämme lisätietopyynnöillä vähemmän. Uuden järjestelmän kehittämisessä pääpaino onkin siinä, että pystymme tehostamaan käsittelytyötä niin työntekijän kuin asiakkaan päässä”, kassanjohtajat toteavat. 

Edellytykset merkittäville kustannussäästöille 

Nykyaikaisessa tiedonsiirrossa yhteydet muihin toimijoihin ovat a ja o. ”Olemme jatkuvasti yhteydessä muun muassa te-viranomaiseen, tulorekisteriin, Väestörekisteriin ja Eläketurvakeskukseen. Pienetkin muutokset muiden toimijoiden järjestelmissä aiheuttavat aina riskejä tiedonsiirrolle. Siksi pyrimme huomioimaan kesällä jo alkuvaiheen määrittelyssä tulevaisuuden tarpeita ja varautumaan niihin”. 

Yhteistyö kolmen suurimman kassan kesken luo edellytykset myös merkittäville kustannussäästöille. Kun järjestelmien kehitys ja ylläpito jaetaan useamman kassan kesken, säästöt hyödyttävät suoraan jäseniä.  ”Työttömyyskassoilla on vankka osaaminen työttömyysturvan toimeenpanosta ja olemme pystyneet ottamaan haltuun jatkuvasti kasvavat lainsäädännön vaatimukset toiminnassa. Näemme, että nyt on hyvä hetki ottaa yhdessä isompi digiloikka ja panostaa tulevaisuuden ansioturvan tehokkuuteen ja asiakaskokemukseen”, toteavat kassanjohtajat.   

Lisätietoja antavat: 

  • Auli Hänninen, toimitusjohtaja, YTK Työttömyyskassa (puh. 040 041 5230) 
  • Outi Mäki, kassanjohtaja, Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO (puh. +358 9 4763 7600)
  • Irene Niskanen, kassanjohtaja, Avoin työttömyyskassa (puh. 040 860 1637)